Du är här

Trots den ständiga omsorg och uppmärksamhet som vi ägnar åt sammanställningen av denna webbplats och den information som presenteras här kan inte kokkärlstillverkaren och dess koncernbolag (nedan gemensamt kallade "kokkärlstillverkaren") garantera fullständighet, riktighet eller fortsatt aktualitet när det gäller webbplatsens information och innehåll. Kokkärlstillverkaren tar därför inget ansvar för någon direkt eller indirekt förlust eller skada av något slag som kan uppstå på grund av, eller på något sätt kopplat till, användningen av webbplatsen eller dess tillgänglighet eller på annat sätt. Kokkärlstillverkaren kan inte garantera att informationen på denna webbplats passar syftet för ditt besök.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella och andra äganderättigheter, inklusive varumärkesrättigheter, relaterade till GreenPan och GreenPan-logotypen är kokkärlsföretagets exklusiva egendom. Rättigheter och upphovsrätt till formatet och innehållet på denna webbplats (data, bilder, ljud, texter och annan information) är kokkärlsföretagets exklusiva egendom. Innehållet på denna webbplats får endast användas för personligt bruk. Du har till exempel inte tillåtelse att, utan skriftligt medgivande från kokkärlsföretaget, överföra eller sprida innehåll från denna webbplats, eller någon del därav, eller göra den tillgänglig för tredje part i utbyte mot betalning, om detta inte är absolut nödvändigt för användningen av denna webbplats.

Sekretesspolicy

Typ av data och anledningen till användning Som en del av den service vi tillhandahåller kan vi behöva behandla personuppgifter. Detta kan omfatta namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, kön och e-postadress, samt uppgifter om dina intressen som användare av en eller flera av våra (mobila) webbplatser (inklusive appar), produkter eller andra tjänster. Denna information kan till exempel vara känd av oss eftersom du har angett att vissa ämnen är av intresse för dig, eller för att vi har utläst dina intressen utifrån det sätt på vilket du använder våra (mobila) webbplatser (inklusive appar), produkter eller andra tjänster. Det kan också vara så att du har gett oss åtkomst till viss information (till exempel platsdata eller via länkar via sociala medier). Dessutom bearbetas finansiella uppgifter, såsom ditt bankkontonummer, om du beställer produkter på en av våra webbplatser eller om du prenumererar på betalda tjänster, där dessa data krävs för betalning av produkter eller abonnemang. Våra servrar kan också automatiskt registrera vissa datauppgifter, som URL, IP-adress, typ av webbläsare och språk, samt datum och tid för ditt besök på våra (mobila) webbplatser (inklusive appar). Kokkärlstillverkaren kan kombinera dina personuppgifter med data som har samlats in i samband med ditt köp eller användningen av ett urval av våra produkter eller tjänster (och/eller produkter eller tjänster från våra koncernföretag). Baserat på denna information utarbetar vi en profil så att vi kan ge dig bättre service och anpassa innehållet i dessa produkter och tjänster (t.ex. webbplatser och appar) ännu bättre efter dina intressen. Om du inte vill att vi ska utbyta och kombinera dina personuppgifter inom kokkärlsföretaget kan du meddela oss detta, på adressen info@cookware-co.com. I princip kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för ovanstående ändamål, eller för att uppfylla juridiska skyldigheter och andra rättsliga förpliktelser.

Dela och publicera personuppgifter

Som tidigare nämnts kan vi utbyta personuppgifter som behandlas av oss med koncernföretag och kombinera dina personuppgifter med data som samlats in i samband med köp eller användning av våra produkter eller tjänster (eller varor eller tjänster i våra koncernföretag). Om du inte vill att vi ska utbyta och kombinera dina personuppgifter inom kokkärlsföretaget kan du meddela oss detta, på adressen info@cookware-co.com.

Sekretess

Under alla förhållanden upprätthåller vi en säkerhetsnivå vid behandlingen av dina personuppgifter som, givet den senaste tekniken, är tillräcklig för att förhindra obehörig åtkomst till, förändring, avslöjande eller förlust av personuppgifter.

Förändringar i sekretess- och cookie-policy

Vi förbehåller oss rätten att förändra denna sekretess- och cookie-policy. Vi rekommenderar därför att du kollar denna sida regelbundet för att se om några förändringar har skett. Om vi genomför några betydande förändringar kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande, till exempel via e-post för vissa tjänster. 
Denna sekretess- och cookiepolicy ändrades senast den 9 september 2015.