Du är här

GreenPan garantipolicy

Din GreenPan har en begränsad garanti som endast gäller material- och tillverkningsfel på produkten och dess non-stick-beläggning under normal, icke-yrkesmässig användning, i enlighet med bruks- och underhållsanvisningen för GreenPan. Non-stick-beläggningen Thermolon har 2 års garanti mot tillverkningsfel.

Om din produkt uppvisar fel under garantitiden kan den ursprungliga ägaren returnera produkten.

Om det vid GreenPans undersökning av produkten visar sig att den är defekt, förbehåller sig GreenPan rätten att ersätta hela produkten, eller om den inte längre finns tillgänglig, att ersätta den med en liknande produkt av samma eller högre värde.

Skador som uppstår p.g.a. felaktig användning, olyckor, missbruk, överhettning, kommersiell användning och/eller förändring av produkten av slutkunden är uttryckligen undantagna från denna garanti. Denna garanti omfattar inte fläckar, missfärgning eller repor som beror på normalt slitage. Denna garanti ger under inga omständigheter rätt till ersättning för indirekta förluster.