Skip to main content

Fri Leverans över 500 SEK

Fria Returer

Den 14 december är sista beställningsdagen för att ha dina varor till jul

Villkor
INNEHÅLL 

Klausul 1 - Säljarens identitet 

Klausul 2 - Tillämpningsområden och villkor 

Klausul 3 - Erbjudande och beställning 

Klausul 4 - Pris 

Klausul 5 - Betalning 

Klausul 6 - Leverans och prestanda 

Klausul 7 - Överensstämmelse 

Klausul 8 – Ansvar 

Klausul 9 - Ångerrätt 

Klausul 10 – Force Majeure 

Klausul 11 - Sekretesskydd 

Klausul 12 - Immateriell äganderätt 

Klausul 13 - Klagomålshantering och tvistlösning 

Klausul 14 - Ändring av de allmänna försäljningsvillkoren KLAUSUL 1 SÄLJARENS IDENTITET 

The Cookware Company Europe BV

Antoon Catriestraat 12

9031 Drongen

Belgium

Kundtjänst: Kontaktformulär

Organisationsnummer: BE 0635.907.452 

Webbplats: www.greenpan.com 

KLAUSUL 2 TILLÄMPNINGSOMRÅDEN OCH VILLKOR

 1. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för alla produkterbjudanden som läggs upp på webbplatsen för slutkonsumenten, dvs. en fysisk person som enbart förvärvar eller använder produkterna eller tjänsterna för icke-professionellt ändamål. 
 2. Du måste vara över 18 år för att kunna lägga en beställning. Om du är yngre än 18 år, måste du be en förälder eller juridisk vårdnadshavare att lägga beställningen åt dig. Vi har rätt att vägra alla beställningar som läggs av en minderårig. 
 3. Om det finns särskilda villkor som gäller utöver dessa allmänna försäljningsvillkor, ska ovanstående bestämmelser även gälla för de särskilda villkoren. I händelse av konflikt mellan dessa allmänna försäljningsvillkor och de särskilda villkoren, ska de särskilda villkoren ha företräde.   
 4. Alla beställningar som läggs online förutsätter att köparen har förkunskaper om dessa allmänna försäljningsvillkor och att hen uttryckligt godkänner dessa.

KLAUSUL 3 ERBJUDANDE OCH BESTÄLLNING

 1. Om ett erbjudande är giltigt under en begränsad tid eller innehåller särskilda villkor, kommer detta uttryckligen att framgå i erbjudandet.  
 2. Produkttillgänglighet: De produkter som säljs är de som finns tillgängliga på webbplatsen under den dag och tidpunkt som köparen besöker webbplatsen. Vi kommer att göra allt vi kan för att din beställning ska uppfylla dina förväntningar. Vi ansvarar inte under några omständigheter för förlust eller skada som orsakats av att en produkt inte finns tillgänglig. Om en eller flera av produkterna som du har beställt inte finns tillgänglig(a), kommer vi att informera dig via e-post om att din beställning helt eller delvis kommer att avbrytas. Om du har blivit informerad om att en produkt inte finns tillgänglig efter det att kostnaden för produkten har debiterats från ditt bankkonto, kommer du att återbetalas så fort som möjligt efter det att beställningen har avbrutits. 
 3. Alla beskrivningar av våra produkter och beställningsprocedurer ges alltid av oss i god tro. Vi ansvarar inte för fel som kan uppstå i beskrivningar av våra produkter och beställningsprocedurer. Vi ska, när det är möjligt, korrigera eventuella fel som vi skriftligen har informerats om, så fort som möjligt. Du kan returnera en levererad produkt om den inte uppfyller dina förväntningar. Följ då instruktionerna som beskrivs i KLAUSUL 9. 
 4. För att köpa en produkt måste du lägga produkten du vill beställa i din varukorg. Du kan slutföra din beställning enligt anvisningarna i varukorgen. Ditt köp är slutfört när du har mottagit en orderbekräftelse.  

KLAUSUL 4 PRIS 

1. We reserve the right to amend our prices at any time. In any case, the products will be invoiced based on the price applicable at the time of your order.

2. The prices on our website are quoted in pounds and, unless otherwise stated, include VAT, administration costs and all other services. They do not include transport and shipping, which are quoted separately during the completion of your purchase. These are also itemised in CLAUSE 6.2.


KLAUSUL 5 BETALNING

 1. 1.Betalningar kan endast genomföras på webbplatsen med de betalningsmetoder som står angivna som tillgängliga. Dessa anges när du slutför din beställning. 
 2. Om du betalar med kredit- eller bankkort är din beställning endast giltig - och avtalet mellan oss definitivt - efter det att vi har fått en bekräftelse från kortutgivaren. Vi ansvarar inte för leveransförseningar och / eller utesluten leverans av din beställning till följd av att din kortutgivare vägrar att betala. Om inte en beställning kan kopplas till en giltig betalning i kortinnehavarens namn, kommer den inte att accepteras eller behandlas. 
 3. För att garantera säkra online betalningar och för att skydda dina personuppgifter vidtar The Cookware Company lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder genom att tillhandahålla en säker webbmiljö med säker elektronisk överföring av dina uppgifter. Om konsumenten betalar elektroniskt ska The Cookware Company följa lämpliga säkerhetsåtgärder för detta ändamål. 

KLAUSUL 6 LEVERANS OCH PRESTANDA

 1. Alla produkter kommer att levereras till den adress som du angav när du lade din beställning, enligt de metoder som anges. Det går endast att ange en leveransadress per beställning (som kan innehålla en eller flera produkter). Du är bunden till den information som du har angett när du lade din beställning. Vi kan inte ses som ansvariga för konsekvenser som uppstår på grund av att felaktiga uppgifter har angetts. Beställda produkter kan endast levereras till adresser i Sverige. 
 2. Delivery prices are as follows:

£5 for delivery in the UK Mainland

£12 for delivery in the the Scottish Highlands

£12 for delivery in Northern Ireland

3.Våra leveranstid är högst [15] arbetsdagar. Om vi inte kan leverera en produkt inom denna leveranstid, kommer du att motta en fullständig återbetalning av det belopp som vi har mottagit, inklusive fraktkostnaden för de produkter som ärendet gäller. 

 1. 5.Risker kopplade till förlust, stöld eller skada av produkterna kommer att läggas på dig från det ögonblick som produkterna är levererade. 
 2. Din beställning kommer att lämnas till dig eller en annan person som befinner sig på den leveransadress som du angett. Vi ansvarar inte för förlust eller skada av produkter som kan ha uppstått på grund av att någon annan mottagit din beställning på leveransadressen. Kuriren kommer att lämna ett meddelande till dig om ingen är närvarande och kan motta din beställning på leveransdagen. I detta meddelande anges en adress där du kan hämta upp dina produkter och / eller ett telefonnummer som du kan ringa för att boka en ny leveransdag av produkterna med transportören. Du kan hämta upp dina produkter inom 14 dagar efter leveransdatumet. Efter detta datum är det inte längre möjligt att hämta upp dina produkter och vi förbehåller oss rätten att förstöra eller sälja dem igen. Under inga omständigheter kommer det i dessa fall att genomföras en återbetalning. 
 3. Med undantag för återbetalningar enligt Klausul 6.2, är vi inte ansvariga för förlust eller skada orsakat av sen eller utebliven leverans utförd av den transportör som vi har valt för ändamålet. 

KLAUSUL 7 ÖVERRENSSTÄMMELSE 

 1. Vi ska innan leverans kontrollera att produkternas kvalitet och kvantiteten stämmer överens med din beställning. Ett klagomål gällande synliga fel och / eller en leverans som inte uppfyller kraven måste skickas via e-post till vår kundtjänst senast fem (5) dagar efter mottagen leverans. Om inte en sådan anmälan har mottagits inom fem (5) dagar efter leveransen förlorar du din rätt att lämna in ett klagomål gällande det synliga felet. Vår kundtjänst kommer att informera dig om hur du gör för att returnera produkterna.  Under alla omständigheter kan produkter endast returneras om detta först skriftligen är bekräftat av oss. Denna KLAUSUL 7.1 påverkar inte KLAUSUL 7.2. 
 2. Du drar även nytta av den lagstadgade garantin som anges i artikel 1649a-g i den belgiska civillagen. Alla klagomål som rör avvikelser från överensstämmelsen måste skickas via e-post till vår kundtjänst inom två (2) månader efter det att du har upptäckt avvikelsen från överensstämmelsen. Om en sådan anmälan inte har mottagits inom två (2) månader förlorar du din rätt att lämna in ett klagomål på grund av avvikelser från överensstämmelsen. Vår kundtjänst kommer att informera dig om hur du gör för att returnera varorna. Under alla omständigheter kan produkter endast returneras om detta först skriftligen är bekräftat av oss.  
 3. Om en levererad produkt har synliga fel ska vi byta ut produkten, förutsatt att detta är gjort enligt de metoder och anvisningar som beskrivs i Klausul 7. Om det inte (längre) är möjligt att ersätta produkten, ska vi återbetala hela det belopp som vi har mottagit, inklusive fraktkostnaden för de produkter som ärendet gäller. 

KLAUSUL 8 ANSVAR 

 1. Vi är inte ansvariga för förlust, skada eller någon annan typ av problem som uppstår på grund av felaktig användning av produkterna. Du ska därför följa den information som tillhandahålls av producenten på eller i produktförpackningen. 
 2. Vi är inte ansvariga för olägenheter och nackdelar som är förknippade med användningen av internet, såsom ett avbrott i tjänsten, ett externt intrång eller möjligt förekommande datavirus. 
 3. Vi ansvarar endast för förlust eller skada som orsakats av uppsåtlig eller grov vårdslöshet från vår sida. Vi ansvarar endast för direkt förlust eller skada. Vi ansvariga aldrig för indirekt förlust eller skada. 
 4. Om det är vi som är ansvariga för förlusten eller skadan, begränsas alltid vårt ansvar till det belopp (inkl. fraktkostnaden) som vi har mottagit för produkterna i samband med din beställning. 

KLAUSUL 9 ÅNGERRÄTT 

 1. Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar utan att behöva ange en orsak. Ångerfristen på 14 dagar börjar den dag då du eller en tredje part, annan än transportören, tar emot den fysiska produkten i enlighet med KLAUSUL 6.6. Du måste informera oss om ditt beslut att ångra beställningen innan ångerfristen som beskrivs i KLAUSUL 9.1 har löpt ut. För att utnyttja din ångerrätt kan du använda det annulleringsformulär som finns bifogat med dessa allmänna försäljningsvillkor. Formuläret måste skickas till den e-postadress eller adress som står angiven på formuläret. 
 2. Vi kommer att återbetala det belopp som vi har mottagit från dig. Återbetalningen kommer att ske via samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen godkänner en annan betalningsmetod. Återbetalningen kommer att ske så fort som möjligt efter det att produkterna har mottagits i retur eller efter det att du har tillhandahållit ett bevis på att varorna har returnerats, med förutsättningen att det första datumet har accepterats. 
 3. Efter det att du har informerat oss om ditt beslut att ångra din beställning, kan du returnera produkterna tillsammans med leveranssedeln, till adressen som anges på annulleringsformuläret. Returen måste ske inom 14 arbetsdagar efter det att du har informerat oss om att du vill utnyttja din ångerrätt. Efter det att dessa 14 dagar har passerat kommer vi inte längre att godkänna returer.  
 4. Under perioden för ångerrätten måste produkterna användas med vederbörlig försiktighet och endast i den utsträckning som krävs för att fastställa produkternas skick, egenskaper och funktion. Du står för returkostnaderna för produkterna och returen måste ske i originalförpackningen, komplett med alla tillbehör, inklusive användarinstruktioner och leveranssedeln. 
 5. Alla produkter som returneras utan att våra metoder och anvisningar för ångerrätt följs, kommer att nekas och kommer ej att återbetalas. Om det finns bevis på upprepade felaktiga returer, förbehåller vi oss rätten att neka framtida beställningar. 

KLAUSUL 10 FORCE MAJEURE 

 1. Om force majeure skulle inträffa frigörs vi från våra skyldigheter. I ett sådant fall kan vi välja att avbryta våra skyldigheter under den tid som force majeure gäller. 
 2. Omständigheter som vi av rimliga skäl inte kan kontrollera ska betraktas som en force majeure-händelse, detta inkluderar men är inte begränsat till en / ett: naturkatastrof, krig, uppror, upplopp, ekonomisk sanktion, brand, översvämning, extrema väderförhållanden, explosion, epidemi, terrorism, arbetstvist, strejk, arbetsgivarstrejk eller någon annan form av kollektiv handling eller konflikt. Samma sak gäller för alla omständigheter som kan hindra normal produktion, leverans eller transport av produkter och andra liknande situationer som kan påverka oss, våra underleverantörer, våra leverantörer eller våra transportörer.


KLAUSUL 11 SEKRETESSKYDD 

 1. Vår policy för behandling av personuppgifter hittar du på vår webbplats (på sidan ”Sekretess”) 

KLAUSUL 12 IMMATERIELL ÄGANDERÄTT 

 1. Vi ger dig endast rätten att använda vår webbplats för personligt bruk, enligt villkoren i dessa allmänna försäljningsvillkor. Du får inte använda vår webbplats för något annat ändamål, som inkluderar men inte begränsas till, alla typer av kommersiell användning samt spekulativa eller bedrägliga ändamål. 
 2. Vår webbplats och dess texter, foton, illustrationer, piktogram, ljud, videor, programvaror, databaser, strukturer, layouts och andra element skyddas av immateriella rättigheter och / eller andra rättigheter eller äganderätt. Åtkomst till, och användning av, vår webbplats ger dig inte rätten att yrka på en del av vår webbplats och det betraktas under inga omständigheter som att vi avstår oss rätten till, eller att du beviljas rätten, att använda denna immateriella egendom. Det ger dig heller inga andra rättigheter att använda material från vår webbplats. 
 3. Du har inte tillåtelse att på något sätt, helt eller delvis, reproducera, kopiera, ändra, överföra, eller publicera hela eller delar av denna webbplats eller köra den på support utan att vi först skriftligen godkänt detta.  
 4. Namnet The Cookware Company och varumärkena GreenPanTM och ThermolonTM är registrerade varumärken. Det är strikt förbjudet att använda dessa varumärken (för annat än personlig användning) utan att vi först skriftligen godkänner detta.

KLAUSUL 13 KLAGOMÅLSHANTERING OCH TVISTLÖSNING 

 1. Vänligen kontakta oss via kontaktformuläret om du vill lämna in ett klagomål om våra produkter eller tjänster. Vi strävar efter att hantera ditt klagomål inom fem (5) arbetsdagar. 
 2. Alla avtal som vi ingår med våra kunder, oavsett var de bor, regleras uteslutande av den belgisk lagen och endast de belgiska domstolarna är behöriga att bedöma eventuella tvister. Om en annan lag baserat på internationell rätt gäller, kommer tolkningen av dessa allmänna försäljningsvillkor i första hand att hänvisas till den belgiska lagstiftning som reglerar marknadsmetoder och konsumentskydd. 

KLAUSUL 14 ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN 

 1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna försäljningsvillkor på webbplatsen, utan att först meddela om detta. Tillämpad version av dessa allmänna försäljningsvillkor kommer att publiceras på webbplatsen från det datum som ändringen träder i kraft. De allmänna försäljningsvillkor som gäller vid tidpunkten för din beställning kommer under alla omständigheter att gälla för din beställning. 
global.nocontent